etca

යෝජිත එටිකා ETCA ගිවිසුම බලපානුයේ තොරතුරැ තාක්ෂණය  සහ නැවි කරමාන්තය යන ක්ෂේත්‍ර දෙක සදහාය. මෙයිනුත් වඩාත් විවාදාත්මක ලෙස සාකචිඡාවට භාජනය වන තොරතුරැ තාක්ෂණය , එහි අවශ්‍යතා සහ යෝජිත එටිකා ගිවිසුම  පිලිබදව  කෙරෙන විග්‍රහයකි මෙි.                                            

අයි.ටී ක්ෂේත්‍රෙය් රැකියා යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? 

  1. ප්‍රාතමික ලෙස IT භාවිතා කරන කමියුනිකේෂන් වැනි ස්ථාන
  2. සාමාන්‍ය IT සේවා.. Server / DB maintenance, typical SW outsourcing
  3. සාමාන්‍ය සේවා වලට වඩා දියුනු සේවා More advanced IT related services (BPOs/KPOs)
  4. ගනුදෙනුකරැගේ අවශ්‍යතාවය මත සිදුකරන සහ අගය එකතු කල සේවා. “Niche” IT services – do what the client demands with higher value add (with specialized knowledge) – IT audits, security consultancy, HPC, niche outsourcing
  5. ඔබගේම නිෂපාදන Products (build our own products; entire SDLC or part; preferably with IP)

    යෝජිත එක්ටා ගිවිසුමට අනුව එය බලපානුයේ  3,4.5 යන ස්ථර වලට බව දැනට ඇති තොරතුරැ මගින් වාර්ථා වෙි. ඒ තුල පිහිටා ඉදිරියට යමි.

3, 4, 5,යන ඛාන්ඩ වලට තරග කරන අනෙකුත් රටවල්

1) More advanced IT related services (such as IT related financial services, BPOs/KPOs) – depends on specific skill advantages. Accounting (may be legal too) is a clear case where we have an advantage. Competitors – India, Ireland) අයර්ලන්තය, ඉන්දියාව

2) “Niche” IT services (do what the client demands but with higher value add with specialized knowledge) – depends on industry. Competitors – India, Ireland)අයර්ලන්තය, ඉන්දියාව

3) Products – build our own products (entire SDLC or part; preferably with IP) – Israel, US, some European countries, a few Asian companies (not countries) ඊස්රායලය, ඇමරිකාව, යුරෝපය 

ලෝකය අපව දකින්නේ කෙලෙසද ?

et1

මෙ අනුව ශ්‍රී ලංකාවට IT ආයෝජන සදහා ඉතා හොද පිලිගැනීමක් ඇති බව කිව හැකියි.

       අප තරගකාරීද ?   ඔවි..  මෙන්න දත්ත..!

et-2

     

   දැනට මෙම ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා නියුක්තිකයන්ගේ  සංඛ්‍යාලේඛණ

et4

2014දී* ලංකාවෙ තොරතුරැ තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රෙය් රැකියාවෙ නියුතු මුලු ගනන 82,500 වූ අතර 2015 ** වන විට මුලු ගනන 85 – 90,000 අතර ගනනක් වෙතැයි ගනන් බලා ඇත.

උදාහරණයක් ලෙස ඉන්දියාවෙි  ටාටා (TATA Consulting) ආයතනයේ පමනක් දැනට 300,000 *** වඩා සේවය කරන අතර සැම අවුරැද්දක් පාසාම 30,000 බදවා ගනිති.

Sources *

“Sri Lankan IT/BPM Industry 2014 Review” by SLASSCO‍                                                                        **  ICT Workforce Study of 2013                                                                                                                      *** Rajan Anandan, http://island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=150498

                  

දැනට මෙම ක්ෂේත්‍රයේ අපනයන ආදායම

2014 දී එය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 850 * වු අතර 2015 දී එය ඩොලර් මිලියන 900 වනු ඇති බව ලංකාවෙ තොරතුරැ තාක්ෂණ සේවා සපයන්නන්ගේ සංගමය (SLASSCO‍) ගනන් බලා ඇත.

* “Sri Lankan IT/BPM Industry 2014 Review” by SLASSCOM

et-3

                                               

ලංකාවෙි තොරතුරැ තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රෙය් අනාගතය සහ එහි අභියෝග

ඉතාමත් අඩු  පිරිවැයක් , ඉඩකඩක් සහ අමුද්‍රවය භාවිතයකින් ලොව වැඩිම ආදායමක් ලබන කර්මාන්තය වන තොරතුරැ තාක්ෂණ සේවාව රැදී පවතින්නේ දැනුමැති මානව සමිපත මතය. තොරතුරැ තාක්ෂණ සේවා සපයන්නන්ගේ සංගමය  “Sri Lankan IT/BPM Industry 2014 Review” by SLASSCOM යන වාර්ථාවෙන්  පවසන පරිදි 2022 වන විට අපනයන ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 5 ක් දක්වා රැගෙන යැමට අපේක්ෂා කරති.  පස්ගුනයක ආදායමක්..!!

නමුත් ඒ සදහා 2022 වන විට ලක්ෂ දෙකක පමන මානව සමිපතක් අවශ්‍යව ඇත.අවුරැද්දකට අලුතින් 15,000 අවශ්‍යව ඇත.

සැබෑ ප්‍රශ්ණය ඇත්තේ මෙතැනය…!!

අප දැනට ලංකවෙි අයි.ටී ක්ෂේත්‍රෙය තුල බිහි කරන්නාවූ මානව සමිපත දිහා බලමු… 

et5

වසරකට ඉල්ලුම උපාධිදාරීන් 15,000කි…!!

නමුත්  සැපයුම  උපාධිදාරීන්  7000ක් පමනි..!!!

හිගය 8000කි….!!!      

ඩොලර් බිලියන 5 ක ඉලක්කය වෙත යෑමට නමි වසර 2022 වන විට අලුතින් ශ්‍රමිකයින් ලක්ෂ 2 ( 200,000 ) කට වඩා අවශ්‍යව ඇත.

එසේ නමි අපට ඇති විකල්පයන් මොනවාද?

1 කිසිවක් නොකර සිටීම

2 විප්ලවකාරී ලෙස හොද වෘත්තිකයන් බිහිකිරිම

3 ව්‍යාපාර විදෙශ රටවලට රැගෙන යෑම

4 හිග මානව සමිපත ආනයනය කිරීම

 වඩාත් ප්‍රායෝගික නමි..
 

1) වෘත්තිකයින් දේශීයව සුදානමි කිරීම                                                                                                                    

2) විදේශ රටවලටත් ව්‍යාපාර රැගෙන යෑම                                                                                                                

3) වෘත්තිකයන් විදේශයකින් ආනයනය කිරීම                                                                                                        

කෙසේ වෙතත්…………….

1 කිසිවක් නොකර සිටීම…!!

picture1

ඉහත වගුවෙි දැක්වෙන පරිදි පසුගිය වසර හත අටක ගමන් මග තුල මෙම ක්ෂේත්‍රය ඉදිරියට ගොස් ඇත්තේ මන්දගාමී ස්වරෑපයෙනි.

එසේ නමි ආර්ථිකයට නව පිබිදීමක් ඇති කරමින් වසර කිහිපය තුල උපයා ගත හැකි ඩොලර් බිලියන 5 ක මුදලට පයින් ගසන්නෙමුද ?

අප අත්හරින අවස්ථාවන්  වෙනුවෙන් අනෙකුත් තරගකාරී රටවල් වන බන්ගලිදේශය, පකිස්ථානය , ලතින් ඇමරිකාව , පිලිපීනය , චීනය , වියටිනාමය ආදී රටවල් සැදි පැහැදී සිටින බව ඔබ දන්නවද ?

2 විප්ලවකාරී ලෙස වෘත්තිකයින් බිහි කිරීම…!!

ඉල්ලුම වසරකට 15,000 කි .

සැපයුම වසරකට 7000කි ( මින් උපාධිධාරීන් 3000 කි )

හිඩැස වසරකට 8000කි ( $ බිලියන 5 ක ඉලක්කය වෙත යෑමට නමි )                                           දස වසරක ව්‍යපෘතියක් ලෙස වසරකට 15.000 බැගින් වෘත්තිකයින් බිහි කිරීමට නමි මෙි දැන්ම පටන් ගත යුතුවෙි.

දැනට දේශීය ලෙස ( 7% ) බිහිකරන ප්‍රමාණය අනුව 2022 වන විට 40,000 ක හිගයක් …!! (අවශ්‍ය – 200k , සැපයුම 160 k)  

එසේ නමි හිග 40k ප්‍රමාණය ආනයනය කල නොහැකි ඇයි ? 

Local companies have a higher cost per person ($25k to hire an Indian to SL vs. $56k to hire in India..  Salary: $ 9k for SL in SL, $13k for Indian in SL)

Will cost Sri Lankan companies an extra $1.2B for 40,000 people per year !!! 

තවදුරටත් දේශිය ලෙස නිපදවීමට නමි…   ඉක්මනින් ඒ සදහා පිවිසිය යුතුයි. විශාල ලෙස විද්‍යා සහ තාක්ෂණ අංශයට මුදල් පොමිප කල යුතුයි..2016 දී රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල වලට ඇතුලත් කරගත් සංඛ්‍යාව අනුව මෙ ඉලක්කයට යෑම විහිලුවකි.. පහතින් බලමු…

et-8

කෙසේ වෙතත් සුභදායි ආරංචියක් වන්නේ 2016 වසරට නව විද්‍යා සහ තාක්ෂණ පාඨමාලාවන් හදුන්වා දීමයි..  පහත වගුව..

et-10

අනාගතය සදහා විද්‍යා හා තාක්ෂණ විෂයන් වෙනුවෙන් ආයෝජන කල හැක්කේ කෙසේද ? එසේනමි….

කලා උපාධි සහ රාජ්‍ය  සේවය වහාම කප්පාදු කල යුතුය..Cut down drastically on “Arts” grads & govt. employees

රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික අධ්‍යාපනය තුල තත්වය සහ වගකීමි ස්ථාපිත කල යුතුය. ඒ සදහා ජාත්‍යන්තර සහාය ලබාගත හැක. Enforce quality & accountability , both in public & private education (with international help)  (“6%” discussion from 2012)

සියල්ලම නොමිලේ යන යල් පැනගිය සංකල්පයෙන් ඉවත් විම Get out of the “free education” (in fact “free” everything) mindset!

පුද්ගලික අංශයට මෙ සදහා මුල්තැන දිය යුතුය..Get private sector to lead the way

අවුරැදු දහයක් ඇතුලත දේශිය ලෙස ඉල්ලුම සැපයූවද එයින් විදෙස් ශ්‍රමිකයන්ගේ අවශ්‍යතාවය පහව නොයනු ඇත.Even if we succeed in 10 years, that will not nullify the need for external workers

ඉදිරිට බොහෝ විට ඉල්ලුම වැඩි විය හැක . ඒ අතරම විදෙස් ගතවන්නන් සහ විශ්‍රාමිකයන් ගැනත් සැලකිය යුතු වෙි.Demand will be higher by that time / migration / retirement

මගේ අදහස අනුව මෙ ක්ෂේත්‍රය පිබිදීමක් ඇති කල හැකිනමි 2030 වන විට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 15 ක් දක්වා , එනමි අද අපගේ ප්‍රධාන විදේශ විනිමය ගෙන එන මැදපෙරදිග රැකියාවන්හී නියුතු අයවලුන්ගේන් ලැබෙන මුදල මෙන් දෙගුනයක් කරා ගමන් කල හැකි බවයි.. My view – Industry should be aiming for at least USD 15B by 2030 employing 400,000 (2014 – 85k, $900k;  2022 – 200k, $5B)                            මෙ අනුව වෘත්තිකයන්ගේ හිගය 200k by 2022 – 40k gap  සහ   400k by 2030 – 110k gap!

3 ව්‍යාපාර විදෙස් රටවලට රැගෙන යෑම….!! 

විකල්පයක් නොමැති කම නිසා සමහර ව්‍යාපාර දැනටමත් ඒ සදහා යොමු වී ඇත.                                                  මෙයින් ලංකාවට අහිමි වන්නේ..

සෘජු රැකියා සහ බදු , Direct employment, taxes  

වක්‍ර රැකියා සහ ඒ ආශ්‍රීත බදුIndirect employment, taxes & multiplier effects

පිටරටවල ස්ථාපිත කිරීම මගින් ව්‍යාපාර වලට විශෘල අමතර මුදලක් වියදමි කිරීමට සිදු වීම..   ( මෙම ලිපියේ ” අප තරගකාරීද  ” යන මාතෘකාව යටතේ ඇති වගුවෙි එක් එක් රටවල ව්‍යාපාරික ස්ථාන වල මිල ගනන් අනුව ලංකාවෙි sq meter එකක් $227 වන විට එම ප්‍රමානය ඉන්දියාවෙි $918 කි )  We become less competitive ($1.2B / year extra to set up shop in India for 40,000 people)

4 හිග මානව සමිපත ආනයනය කිරීම …!!

time

ඇයි ඉන්දියානුවන් ? පහත වගුව බලන්න..

et6a

ඉහත වගුවෙන් ඇයි  ඉන්දියානුවන් යන්න පැහැදිලි  වෙි යැයි සිතමි .. නැතිනමි..

යෝජිත ECTA ගිවිසුමේ  I.T  ක්ෂේත්‍රය පිලිබද නිතර ඇසෙන විවෙචන

1)  ඉන්දියානු වෘත්තිකයන් ලාභදායකය.. ඒ නිසා මෙය දේශීය IT වෘත්තිකයන්ගේ් වැටුපටත් බලපානු ඇත.  පිලිතුර නැත.!! ඉහත වගුව බලන්න.ඉන්දියනුවන්ගේ සාමාන්‍ය වැටුප වර්ශයකට ඇ.ඩො. 10,170 වන විට දේශීය වැටුප වසරකට ඇ.ඩො. 8996 කි. මීට අමතරව එක ඉන්දියානුවෙකු බදවා ගැනීමට ඇ.ඩො. 2500ක් වැය වෙි.                                                                                           

2) ලංකාව ඉන්දියානුවන්ගෙන් පිරී යයි.. පිලිතුර නැත. එය ඉල්ලුම සැපයුම අනුව සිදුවෙි.

3) දේශිය වශයෙන් සොයා ගත හැක.  පිලිතුර නැත. ඒ පිලිබදව ප්‍රමාණවත් කරැනු මෙ ලිපියේ අන්තරගතව ඇත.

4) සංස්කෘතික ප්‍රශ්න , ඉන්දියානුවන් ගදයි. පිලිතුර ඔවි ඔබ ජාතිවාදී නමි..මා මුලින්ම යුරෝපයේ රටක රැකියාවට ගිය විට ඔවුනුත් කීවෙි මා ගදයි කියාය. නැතිනමි ඉන්දියානුවෙක් කියාය.එහෙත් ටික කලකින් ඔවුන් මගේ මිත්‍රයන් වූහ. ලිංමැඩි මානසිකත්වයෙන් ඉවත් වෙමු ..

5) දක්ෂ ඉන්දියානුවන් දැනටමත් වෙනත් රටවලට ගොස් ඇති බැවින් අපට ඉතිරි වන්නේ හපයයි.. පිලිතුර ඔවුන් තෝරා ගන්නවාද නැද්ද යන්න ඒ ඒ ආයතන වලට බාර කරමු. මෙ ආයතන මෝඩයන් විසින් පාලනය නොකරති. යමි ආයතනයක් වැඩි වියදමක් දරා ඉන්දියානුවෙක් බදවා ගන්නේ නමි එයට හේතුවක්ද ඇත..

මෙ පිලිබද තවත් විස්තර පහතින්…

ke

ke1

ke2

ke3

ke5

ke-6

et-11

et-12

et-13

යෝජිත ETCA ගිවිසුමෙි IT ක්ෂේත්‍රෙය් වාසි වගේම ලිහාගත යුතු ගැටලු කිහිපයක්ම ඇති බව රහසක් නොවෙි. තොරතුරැ තාක්ෂණය ගැන කිසිත් නොදන්නා ඇමති  මලික් සමරවික්‍රම විසින්  මෙ ක්ෂේත්‍රයට කොහෙත්ම අදාල නොවන , ඒත් සියල්ල දත් යැයි සිතන රජයේ වෙද්‍යවරැන්ගේ සංගමයේ පාදෙනියට මෙ යෝජිත ගිවිසුමෙි කොපියක් මාධ්‍ය ඉදිරියේ ලබා දුන්නත් , තවම මෙි තොරතුරැ තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රෙය් ව්‍යාපාරිකයන් සමග විධිමත් සාතචිචාවක් පවත්වා නැත.. එය නමි ඇත්තටම කනාගාටුවට කරැණකි.

 ප්‍රීයන්ත ජයවර්ධන 26/10/2016

Sources –

ICT Workforce Study of 2013

http://island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=150498

ICTA workforce survey of 2013

Click to access speech_20150515e.pdf

SLASCOMM & Great Places to Work reports

https://www.atkearney.com/documents/10192/430128/Country_Competitiveness_Study-Sri_Lanka.pdf/7d3033a4-5935-41d8-bf99-a1462bf7d553

http://island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=152394

Click to access yimg_ZwYnLb.pdf

ETCA හෙවත් ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රම වෙළදපොල හිලෑ කිරීමේ වැයම

ETCA Or Any Other Policy Is Destined To Fail If Not Properly Managed

http://www.economynext.com/Sri_Lanka_imports_from_India_mostly_outside_free_trade_deal,_70_pct_of_exports_from_FTA-3-1633.html

ETCA Or Any Other Policy Is Destined To Fail If Not Properly Managed

http://www.ft.lk/article/564554/Barriers-beyond-tariffs–Sri-Lanka-s-exports-to-China